Aan de slag

Nadat de Elbe in 1996 ons eigendom is geworden gaan we in 1997/98 met de restauratie aan de slag. Omdat er op dat moment weinig bekend is over hoe het scheepje er oorspronkelijk heeft uitgezien en we er ook goed op ruimer water mee willen varen besluiten we om in ieder geval een kleine opbouw op het scheepje te plaatsen. Wel proberen we dat zodanig te doen dat er niet teveel afbreuk aan het oorspronkelijk karakter wordt gedaan.

Eerst dienen echter eerst alle slechte plekken aangepakt te worden. Dit betekent o.a. dat 99 % van het boeisel moet worden verwijderd en vervangen omdat dit grotendeels onder het potdeksel is doorgerot. Middels foto’s leggen we de oorspronkelijke situatie vast. met de idee dat mogelijk t.z.t nog gegevens boven water komen welke we kunnen vergelijken met de opnames.