Vragen i.v.m. verder onderzoek

Zoals in het blok geschiedenis uitgebreid is beschreven hebben we heel veel zaken boven water weten te krijgen en kunnen we zeggen dat de geschiedenis van 1900 tot heden min of meer bekend is.

Echter, één van de vragen welke nog niet beantwoord is, is waar en wanneer de Elbe gebouwd is.

Na de vondst op Facebook van de foto’s van rond 1900 heb ik echter een reactie van Frans Doedel uit Amsterdam gekregen. Frans heeft het scheepje de “Welmoed” voorheen de “Möwe”. De geschiedenis van dit scheepje wordt beschreven in het boek “Schiffe aus Wewelsfleth” band 3 van Herbert Karting. Het scheepje is gebouwd bij Gustav Junge ( Wewelsfleth) in 1911 voor het “Tonnen- und Bakenamt” in Bremen met als functie “Bakenstecher” op de Weser.

De overeenkomst met de “Elbe” voor wat betreft de functie is interessant. Nog interessanter zijn de afbeeldingen in het genoemde boek. Zowel wat betreft de afmetingen als de vormgeving en het midzwaard (zie de afbeelding van het halfmodel) op het moment van bouwen, is de overeenkomst tussen beide scheepjes opvallend, zo niet verbluffend.

In het contact dat ik eerder met Herbert Karting (overleden in 2022) heb gehad, heeft hij aangegeven dat hij de “Elbe” nergens in archieven e.d. (dus ook niet in het “Schiffsregister” in Hamburg? Zie hoofdstuk “Geschiedenis”) terug heeft kunnen vinden. Dat de “Elbe” als zusterschip van de “Möwe” bij Gustav Junge is gebouwd ligt daarom niet voor de hand. Vooral ook omdat de “Bouwlijst” van de “Junge-werf” als redelijk compleet wordt gezien. Maar toch………….is er een nieuw touwtje waar aan getrokken kan worden om de geschiedenis compleet te maken?

Op deze plaats nogmaals de vragen die ook aan het eind van het blok “Geschiedenis” worden gesteld. Wellicht kunnen antwoorden op deze vragen ook nog verheldering brengen.

  • Hoe zou Annäus Bruhns het scheepje “ontdekt ” hebben. Advertentie, van horen zeggen of anderszins?
  • Welke (voormalige) werven zouden de Elbe gebouwd kunnen hebben en waar waren deze gevestigd?
  • De constructie van het boeisel/potdeksel is afwijkend van het gebruikelijke. Biedt dit een handvat voor verder onderzoek.
  • De gietijzeren bolders en ander beslag aan boord van de Elbe zijn niet uniek maar geven mogelijk een aanwijzing voor de bouwer en het moment van bouwen.
  • Bij de restauratiewerkzaamheden is gebleken dat op veel plaatsen de plaatdikte ongeveer 6,4 mm dik was. Was dit een gebruikelijke plaatdikte.
  • Als in 1948 de meetbrief opnieuw wordt opgemaakt zou de Elbe op naam van Annette Bruhns gestelt zijn. Zou hier nog een formele bevestiging van te vinden zijn?
  • Als er inderdaad sprake is van een rechtszaak tussen de gebroeders Bloem enerzijds en Annette en Reemt Bruhns anderzijds zouden de verslagen hiervan nog te achterhalen zijn en zo ja waar?
  • Bij welke archieven e.d. zou ik nog een poging kunnen wagen om informatie te verkrijgen, m.n. ook over de periode van vóór 1900?

Kortom er zijn toch nog vele vragen. Als er wellicht nog mensen zijn die iets over de Elbe en haar geschiedenis te vertellen hebben of nog foto’s of andere gegevens bezitten over het scheepje dan houden wij ons aanbevolen. Zie hiervoor de mogelijkheden op de “Contact” pagina op deze site.

Hoewel er dus nog allerhande vragen zijn zijn er ook nieuwe zaken aan het licht gekomen–>Laatste nieuws