Kennismaking met het schip

U

Na jarenlang gevaren te hebben met onze zalmschouw RO 38 gaan we begin negentiger jaren op zoek naar een ander scheepje. We willen een nieuw “project”, waar veel aan moet gebeuren en waarmee we ons vaargebied ook kunnen vergroten.

Tijdens het zoeken naar een scheepje komen we in 1994 de Elbe in Alkmaar tegen. Via via horen we dat Jan Karskens de eigenaar is.

In 1996 kunnen we het scheepje kopen en brengen we het naar Oosterbeek waar het naast onze, in aanbouw zijnde, ark komt te liggen.

Omdat we nog druk met het bouwen van onze woonark bezig zijn en er ook nog het nodige andere werk verricht moet worden, wordt er de eerste paar jaar niet aan de Elbe gewerkt. Wel wordt er op de motor gevaren met vrienden en met name onze ouders.

In 1998 gaan we met de restauratie beginnen die uiteindelijk tot onderstaand resultaat leidt.

Via deze link, ter kennismaking, een kort filmpje van de Elbe in 3D, gemaakt door Steven Gerritsen. https://youtu.be/5l1HK0VYTS

Lees verder over de geschiedenis van de Elbe in het volgende hoofdstuk –> Geschiedenis.