Laatste nieuws, interessante sites en diversen

Laatste nieuws:April 2023.

Via Frans Doedel is er misschien een nieuw touwtje ontdekt waaraan getrokken kan worden om de geschiedenis van de Elbe verder te ontrafelen. Zie hiervoor bij: Vragen i.v.m. verder onderzoek

Laatste nieuws: Oktober 2022

Toen we ruim 25 jaar geleden contact hadden met Frits Loomeyer over de Elbe, die wij toen nog maar kort in ons bezit hadden, zagen we dat Frits het originele naambordje van de voormalige thuishaven -Ditzum- op een mooi plekje in zijn schip, de Jutland, had hangen, Vragen of wij dat bordje mochten hebben durfden we niet omdat wel duidelijk was dat Frits hier zelf aan gehecht was . Wel kregen we een tweetal ijzeren/stalen blokken mee met het “Kaiserliche Wappen” waarover gesproken is in het hoofdstukje geschiedenis. De verrassing was des te groter toen we onlangs van Frits begrepen dat hij nu zover was dat hij afstand van het bordje wilde doen. Het is een heel ambachtelijk vervaardigd bordje met messing letters die zijn bevestigd met koperen klinknageltjes op een zinken onderplaat. Heel erg leuk. Het hoort bij het scheepje en, hoewel niet meer te gebruiken omdat de huidige thuishaven Oosterbeek is, heeft het bordje een prominente plaats bij ons gekregen. Op één van de oudste foto’s van de Elbe in de haven van Ditzum, is het bordje op het hek niet leesbaar, maar wel duidelijk te herkennen. Heel erg leuk dat het bordje en het scheepje nu weer bij elkaar in de buurt zijn!

.

Diverse artikelen die over de Elbe zijn verschenen.

Artikel van Gep Frederiks in de Spiegel der Zeilvaart

Artikel over een zoektocht naar de geschiedenis van de Elbe op de Elbe.

Artikel in de Kotterkrant van de SKZ over een tocht naar Duitsland, Helgoland,Denemarken.

Artikel in de Spiegel der Zeilvaart in de serie “Erfgoedtoppers”

Interessante sites e.d.

Info over klinken,

Klinken workshop LVBHB

–> www.lvbhb.nl/ambachten/klinken

Info over kotters e.d.

–> www.kotterzeilen.nl

Info algemeen over varend erfgoed in Nederland

–> www.fven.nl

Mocht je na alle informatie contact met ons op willen nemen doe dat dan op de volgende pagina–> Contact